Slekts-bok og tre for Harald Horne

Slektstreet for Harald (Hansson) Horne (1922-1995) viser slekten så langt tilbake som til 900 tallet. Vi tar forbehold om evt. feil. Harald Hansson Horne fikk sitt navn etter den gamle navne-loven. (Hans sin sønn: Hansson)  som gjaldt fram til ny lov kom i 1923. Så han ble døpt Harald Hansson, fra Haugland i Fjaler. Etter at den nye navneloven tredde i kraft  i 1923 forandret foreldrene navnet til Harald Horne.

Klikk på bilde for å se hele slektstreet: (Obs: 12Mb pdf fil!)

Harald's nærmeste slekt

Klikk på bilde for å se slekts-boken til Harald Horne (242 sider)
forside anebok Harald Horne