Sogneprest: Christopher Erichsen Glad

Horne familien –> Christopher Erichsen Glad f: 1555 i Vågå d: 1619 i Vågå, Oppland

Christopher Erichsen (Glad) var sogneprest til Øyer fra før 1585 og ble sogneprest til Vågå ca. 1592.

1589: I Cancelliets brevbøker 1593, side 119 nevnes at han hadde halvparten av Kronens tiende i Øyer i 1589 “kvit og frit”.
1591: medundertegner fullmakten til Christian IVs hyldning 20.5.1591. Segl.
1599: nevnt i en setning i NST XII, side 227.
1608: “Her Christoffer Erickssønn Sogneprest paa Wouge” var vitterlighetsvitne på et dok. utstedt på Kleppe i Vågå 24. juni 1608. Seglene mangler.
1610: hr. Christoffer Erichsen, spr. Vaaghe var 28/5-1610 med på å utstede fullm. for utsendingene fra Gudbrandsdalens prosti til prins Kristians hylding i Oslo – Segl.
1611: Hans segl (dårlig avtrykk) finnes på et diplom av 25/4-1611. (bekrefter riktigheten av en avskr. av et dok. av 4 (7?) febr. 1458.
1619: hr. C. E. var kirkeverge for Vågå hovedkirke årene 1617 og 1618 (han hadde også vært det året før). Regnskapet avsluttet 10.3.1619 og medundertegnet av C. E., som skriver seg Christoffer Erichsønn. – Segl med navnet i omskrift og monogram i skjoldet. Som fullmektig for prosten, hr. Jens Mortensøn til Fron, medundertegnet han regnskap for Lom 7/3-1619, og for Lesja samme år. Regnskapet for 1618 ble avsluttet med et underskudd på 1 rdl. “som ieg till kirchen will haffue foræridt.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *