Skipper og pilgrim med selvbiografi: Thomas Ellefsen Havsøen

Horne familien –> Skipper Thomas Ellefsen Havsøen f: 1639 på Havsøy, Hisøy, Arendal  d: 1696 i Risør

Thomas Ellefsen har efterladt sig følgende Selvbiografi:
” 1689 den 4de april. kort extrakt overfør den korte min Udtlendighetz tiid, ieg i denne verden hafer piligrimert. først ehr ieg barnefød paa Hafsø 1639 den 8 januar. Min fader var salig Ellef Gunlegsen och min moder sl. Inger Tomes Datter och ehr ieg af min fader da ieg var ungefær 7 aar gamel sat til at lere at lese , skrive og regne. Mest ved skolemaester hjeme i Husen saa och nogen tid i Grimstad hos min salig farssøster Karen Gunlegsdatter och 1658 sate min salig fader mig till skipper paa hans skude kaldet orani( bom?) och sden fra den tiid og til anno 1682’s udgang for ieg alltiid till søs som skipper paa adskillige far-koster som skipper och fik och meget ont udstanden – och som ieg haffver væritt hjeme hos min fader til anno 1669 og tjent ham, efter hans order, baade til søes og land reiser och andre for retninger, ehr ieg komen i et kjærlig ægteskab med min qvinde Marta Chrestens datter af datoe som findes for i min bibel och saa hafver vi boed
sammen paa Sand Viig i Øyestadsogn till anno 1682 om høsten haffver saa flødt december in till Arendal och boed der, gud skje loff fredelig til 1682 ieg med flere mine naboer maatte efter aller høiest kongelig befaling maatte flytte til Christiansand, och ieg der oppbygge udhuus och voninger  ehr ieg igienn med de andre efter aller underdanigst a søgning forløffved at fløte til Arendal, till vores forrige voninger”

Signert Thomas Ellefsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *