Vant over kirken i eiendoms-strid: Audun Torsteinson på Veien

Gjølmesli familien –> Audun Torsteinson på Veien f: ca 1530 på Aspa, Tingvoll, Møre d: 1595 på Aspa

Tanja Vean skrev:
Ouden nevnes i brev av 20.mai 1551 i forbindelse med at han kjøpte en part i Hala i Todalen (NST XIII, s.209ff).. Audun Torsteinson også kjent under navnet “på Veien”.

Audun Torsteinson tok over på Veien eller Veidholmen utenfor Smøla etter faren, Torstein Eriksson. Audun bodde på Veidholmen i 1572 da han reiste sak for å ta igjen jordegodset fra domkirken. Han tapte. Bedre gikk det i 1578 da “erlig suend Ouden Torsteinsøn i Aspen” bragte saken inn for Herredagen i Trondheim. Endelig gikk saken i orden. Ingen kan med sikkerhet vite hvor og hvorledes dette storfolket bodde ute på Veidholmen. Derimot kan vi ta med litt om nybygget Audun Torsteinson satte opp inne på Aspa i Frei i 1584 – ættesmedlemmene skiftet vissnok på å oppholde seg ute på Veidholmen og inne på Aspa. En svær røykstue som oppnådde å bli kalt “Herrestuen” eller “Kongsstuen”. Presten Hans Grøn Bull skrev om den 213 år etter at den var bygd: “….Tømmeret er Gandske overordentlig langt og bredt. Aabningen til Døren udgjør kun 3 1/2 Stok i Bredde, dog sagde de, at Karl paa Hest har redet derigjennem, men da maatte han vist bukke sig. Nok, Tømret er overmaade stor og godt vedligeholdt. I stedet for Mose skal det være tættet med fint rødt Klæde, som nu vilde koste 4 Rdlr. Alen. Bevis, at rige og anseelig Folk have i gamle Dage beboet Gaarden….”.

Ouden Torstensøn fikk Øvre Aspen. Han bygde den kjente herrestuen eller kongestuen i Aspen i 1584. Han nevnes siste gang i 1588. Han giftet seg med Lisbeth på Veien.
n 1560-1590. Bygget “kongestova” 1584. (Veidholmen en tid) Vant proses som kongegods mot kongskapitlet i Nidaros 157o.

Barn: Oudun, Mille (g. med sognepr. Michel Christensen i Hemne (såkalt “Trelast-Mikkel”) ——————– ABT 1530 – ABT 1590 RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun/Ouden/Odin) Aspa, Tingvoll BAPTISM: ‘på Veien’ (Veiholmen, Smøla) DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, Tingvoll (Straumsnes), MR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *