Prest sviktet sin mor

Gjølmesli familien –> Prest Absalon Absalonsen Beyer f: 1559 i Bergen  d: 1639 i Skorpa, Kinn, Sogn

Det er litt overraskende at Anne Pedersdatters sønn- ikke tok til motmæle mot dommen over moren. Kanskje var han enig at hun var en heks? Absalon Absalonssøn var residerende kapellan ved Domkirken i Bergen da prosessen begynte. Senere ble han kapellan (1594) og sokneprest (1603) i Gloppen. I den første fasen av prosessen møtte han i stedet for moren, som lå syk. Siden forsvinner han ut av bildet. Han synes heller ikke å ha deltatt i protestene mot dødsdommen. Man kan lett få inntrykk av at han ikke ville ha noe mer med saken å gjøre. I et brev fra 9. oktober 1590 fremholdt Axel Gyldenstjerne at han var ±aldeles tålmodig over sin moders død», og at han tilsynelatende ikke lot seg anfekte av det som hadde skjedd. Den unge Absalons reaksjon er kanskje forståelig. Når noen ble dømt for trolldom, rammet det hele familiens ære. Skulle han fortsette som prest i Bergen, måtte han på en eller annen måte distansere seg fra trollkonen Anne Pedersdatter. Det var galt nok å være sønn av en heks, men det er likevel merkelig at han var så passiv under og etter prosessen. Kanskje mente unge Absalon at moren – på enkelte punkter – virkelig hadde gjort seg skyldig i trolldom? Det har også vært antydet at Absalon Absalonssøn 1 1590 var gift med en kvinne som hadde nære slektskapsrelasjoner med borgermester Lauritz Hanssønn og byfogd Claus Meltzow. Det var kanskje derfor han kanskje ikke ville gå inn i en åpen konflikt med morens dommere…..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *