Måtte rømme fra England for å berge livet: Trelasthandler Sebastian Withe

Gjølmesli familien –> Trelasthandler Sebastian Withe f: 1591 i London d: 1656 Åsgård, Møre

Generelle notater: NST-III, s.44: “Den påviselige eldste og vistnok den mest utbredte av de slekter With som forekommer her i landet er kommet fra England. Stamfaren Sebastian White, invandret til Norge omkring 1614, kom til gården Settem i Halse sogn, Nordmøre, og ble her gift ca.1617 med Ingeborg Audunsdatter Trygge, f.ca.1585, d.1671. Ved ægteskapet med Ingeborg fik Sebastian ejendommene Åsgård, Bæle, Husby, Halset i Stangvik, Myrset og Neddal i Kvernes, samt Indre Knarvik i Halse tinglag. Ved makeskifte med kronen erhvervet han i 1639 Sættem i Sættemsøren, mot Neddal og en del av Myrset. Slektens mest kjente medlem er kanskje lærredsfabrikant Casper White, f.1689 i Trondhjem, som ble lord-major i Dublin.

Han kan være født i London i sept,1591 og så flyttet til Norge for å drive trelasthandel. Iflg Kåre Hasselberg (Simonsen Genealogy) kom til Norge ca 1610. Bosatt i Åsgard fra ca 1614. Iflg tradisjoner sønn av George White og barnebarn av Sebastian White, en handelsmann fra London som var flyktning i Norge under Queen Mary I hersketid. Segna seier at han laut røme heimlandet for å berge livet i religionsstridane. Kjærasten hans skulle heite Beatrice. Foreldra hennar var katolikkar, og da dei fekk greie på at ho ville gifte seg med Sebastian og gå over til protestantismen, stengde dei dotra inn i klostret. Men den gode Sebastian fridde henne ut på eventyrleg vis og sigla hit med skatten sin. Denne segna er vel helst eit plagiat av ei gamal ridder soge. Sebastian White kom frå London til Nordmøre i 1614 og busette seg på Åsgard kring 1617. Det som ein trur å vita om Sebastian er at han var fødd i London i september 1591. Truleg var han soneson til ein
Sebastian White, som var fødd i Normandie i Frankrike omlag 1525-30 og vart engelsk borgar i 1555. Far til Sebastian på Åsgard heitte visstnok Georg White og var trelasthandlar i London, og når sonen fann på å reise til Norge, så har nok helst dette stått meir i samband med spekulasjon i trelasthandel enn med religion og kjærleik. For nettopp i denne var det penger å gjera her til lands i trelasthandel, og mange utlendingar slo seg ned i Norge etter 1600-talet. Tradisjonen, både i ætta på Åsgard og enda meir i ei grein av ætta i Rindalen, vil vita at herr Sebastian var av engelsk landadel. På ei altartavle som han skal ha gjeve til Stangvikkjerka etter han kom til Åsgard, seiest det at våpenmerket hans stod innskore: to kvite duver og ei bikube.[Hans Hyldbakk]
I sitt ekteskap med Ingeborg Audensdotter fekk han ikkje berre Åsgard til heimafylgje, men også Bele, Husby og Hallset i Stangvik. Knarvik på Tustna og Myrset og Nedal i Kvernes. Mot Nedal og noko av Myrset makeskifta han åt seg Settem i 1639.[Hans Hyldbakk]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *