Gruvemester: Frantz Andreas Francke

Gjølmesli familien –> Frantz Andreas Francke f: 1585 i Sangerhausen Tyskland d:1665 på Innset Trøndelag

Frantz sies å være født 1585 i Sängerhausen i Thüringen i Tyskland, og var blandt de bergmennene Kongen lot foreskrive fra Tyskland for å organisere drifta av Kobberverket i Kvikne. Kongen hadde vært på besøk ved kobbergruvene i Kvikne, og bestemte seg for å effektivisere driften der. Da kongen kom tilbake til København (fra Kvikne) den 9.juli 1635, sendte han hyttemesteren ved Kongsberg, Caspar Helbich og intendanten Jokum Walberg til Sachsen for å skaffe fagfolk til hyttedrifta. Det galdt 10 hyttefolk og 6 kolbrennarar, som alle vart henta frå koparverket i Sangerhausen (Mansfield-distriktet) i Thüringen. Noen av desse folka kom til Kvikne i desember 1635. Det var hyttemeisteren Tobias Fogtman, garmakaren Franz Francke, smeltarane Christian Haen, Lorentz Nikler og Hans Zizler og kolbrennarane Franz Jagoww, Andreas Dichter og Jacob Tille.

Frantz Francke var gahrmester ved Kvikne kobberverk 1635, senere hyttemester samme sted. Han overtok fra påfølgende nyttår stillingen som gahrmester ved Svergen hytte, arbeidet også en kort tid ved Brevad til hytta på Innset kom igang i 1640. Han blev da forflyttet dit og overtok gahrmakerarbeidet med gesellen Lauritz Pedersen og knekten Anders Lødensen som medhjelpere. Han ledet arbeidet i gahrmakeriet i tre år, og flyttet så til Gudbrandsdalen, hvor han drev gahringen ved Sel kobberverk. I 1646 var han visstnok en tur tilbake ved gruvene i Innset, men bare for et års tid, dro tilbake til Sel og bestyrte gahringen der sammenhengende til 1661/62, da verket ble nedlagt. Han vendte da tilbake til Innset, men døde kort tid etter, rundt 1665.

Han bygslet eiendommen Flatmo Nordre i 1635, og bosatte seg der med kona Barbro og sønnene Peter, Andreas og Gudbrand (rekkefølgen uviss). Det stilles også spørsmål ved hvorvidt navnet Gulbrand passer inn, da det er et norrønt navn, og ikke brukt i Tyskland. Det er tette bånd mellom Francke-slekten og Swanner-slekten. Swannerne kom visstnok også fra Tyskland, men via Sverige. Det kan jo være fra tiden i Sverige vi får inn navnene Barbro, Oluff og Gulbrand.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *