Den første Horne som ble født på gården Horne: Lydia Gjertsdotter f: 1769

Horne familien–> Lydia Gjertsdotter f: 1769 Horne, Hyllestad, Sogn  d: 1836 Horne, Hyllestad, Sogn og Fjordane

Dette er på en tid da fortsatt de aller fleste bønder på vestlandet var lei-lendinger, og kristendommen og kirken har en meget sterk posisjon i det norske samfunn. De største land-eierne var kongen, adelen og kirken. På denne tiden var Norge underlagt Danmark (1537-1814). Dvs at leilendingene ikke eier gården, men bare leier gården av jord-eier. Hennes foreldre var Gjert Ellingson fra Bjørvika gård i Gaular, Sogn, og Alis Ludviksdotter fra Birkeland gård, også Gaular. De gifter seg i 1764 og de blir de første i vår blodlinje som blir leilendinger på gården Horne.

Lydia blir så gift med Anders Hansson fra Dysjeland gård, også han fra Gaular (Sogn og Fjordane), og de blir de nye leilendingene på gården Horne. Om Anders og Lydia vet vi lite, da bygdebøkene for Hyllestad (område hvor Horne gård ligger) forteller lite om deres liv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *