“Blod-bytta” Anne Abelsdatter

Gjølmesli–> Anne Abelsdatter “Blod-bytta” f: 1585 i Sogn d: 1670 i Gloppen Sogn

Enkja Anne Abelsdatter overlevde mannen med 36 år. Ho dreiv bøndene på gardane sine så hardt at ho fekk tilnamnet “Blodbytta”. Ho brukte mange listige knep for å slå under seg mykje jord etter at fute-mannen hennar var død. Wittrup-familien slo seinare under seg fleire større jordeigedomar i Gloppen, m.a. Eide og Evebø

Anne Abelsdtr., blev gift med Christen Sørensen, f. 15/4 1576 i Vittrup i Jylland, “hadde tjent for dreng” hos Lauritz Kruse i fem aar fra denne i 1596 blev lensherre paa Bergenhus og blev av ham gjort til foged i Nordfjord fra 1601(kgl. bestall. 24/7 1604). Som saadan sat han først til Kruse flyttet til Dueholm i Jylland i 1606 og derpaa under efterfølgeren paa Bergenhus Nils Wind først fra 1606 til 1607 og senere fra 1613 til lensherrens død 1615. Fra 1608 til 1612 var han bosat i Bergen, hvor han tok borgerskap i 1612, og var vistnok fra 1615 stiftsskriver i Bergen, hvor han blev raadmand 10/1 1626 og døde 21/6 1636, begr. bak alteret i Domkirken, hvorfra hans gravplate av kobber er kommet i Bergen Museum. Paa denne gives han til navnet “Wibtorp” dvs. Wittrup, og fødselsaaret 1576, mens Edvardsen (N. Mag. II 540) sætter hans fødsel til 15/4 1577. I 1609 avstod kongen den gamle fogedgaard Eide i Gloppen til Christen mot dennes to selveiende bondegaarder paa Tyrholm i Vestervik len i Jylland. Hans embedsførsel var langtfra lytefri; men ved at betale 500 rdl. til kongens kasse i 1618 fik han tilgivelse for sine synder, hvorfor Herredagen lod ham slippe fri fra alle viderværdigheter. [Han maa ikke forveksles med den samtidige borger i Bergen Christen Sørensen Ebeltoft, som drev handel paa Finnmarken.]
Kilde: NST I Jesper Hansen fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger. ved S. H. Finne-Grønn s. 63f

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *