Familien Gjølmesli

Gården Gjølmesli i Orkdal, Sør-Trøndelag
Gjølmesli gård

Gjølmesli gård ligger i den del av Orkdal som heter Råbygda. Navnet Gjølme kommer fra det norrøne ordet Gelmin og betyr “fremspring”. Forskerne mener at navnet Gelmin er sammensatt av gafl(gavl), åsen bak gården kunne se ut som en gavl hvis man kom sjøveien. Den andre delen er vin som betyr åpen slette (Vinland). Navnet Gelmin betyr da; den åpne sletta som ligger ved/under gavlen.

Når den første bosetningen kom til Orkedal er noe uvisst, men utgravinger bl.a. på Rømme gård og Thams Nærvika kan tyde på bosetning allerede i den eldre jernalder. ( ca. 200 f. kristi fødsel til ca 200 e. kristi fødsel). Funnet på Rømme gård ble gjort i 1935 og viser rester av et gravsted. Arkeologer har tidfestet funnet til den eldre jernalder. ( 500 f. kristi fødsel til ca 100 e. kristi fødsel).  Allerede tidlig i vikingetiden reiste folk forbi Orklaosen på vei til eller fra Trondheim. Vi kan lese i Snorres kongesaga om uvennskap og krig i dalen og at flere av gårdene ble klostergods og senere kongegods. Der konger og hærfolk reiste må man tro at også andre dro i litt mer fredelig ærend som f. eks. bisper, prester og andre geistelige, sysselmenn, utsendinger, kjøpmenn og andre som ville ta den korteste og beste vei mellom Østlandet og Nidaros.