Delingsøkonomi

seddel

Målsetningen med delingsøkonomi er å dele på de verktøy/hjelpemidler vi har i familien. Alle behøver f.ek. ikke kjøpe seg en bånd-slipemaskin bare fordi man må slipe ned et bord hvert 5 år. Verktøyet/hjelpemiddelet du låner skal leveres tilbake i god stand.