Anekdote

Innbyggere i NorgeHvem stammer man fra og hvem er man? Hvis vi kort sier at det i snitt er tre generasjoner pr. 100 år, så vil det i løpet av 800 år være 24 generasjoner bak oss. Så hvor mange mennesker har jeg “røttene” min ifra når jeg går 800 år tilbake i tid? Nærmere 1 million mennesker, hvis vi ser bort fra at det kan ha skjedd at tremenninger eller firmenninger giftet seg.  Jeg er 1, mine foreldre 2, mine besteforeldre 4, mine oldeforeldre 8, osv.  Antall mennesker dobler seg for hver generasjon man går bakover i tid.

På 1200 tallet regner man med at det bodde ca 200-300.000 mennesker i Norge, så hvor er resten av mine 1 million slektninger i Norge på den tiden? Fra innvandrere til Norge; Dansker, Svensker, Tyskere, Engelskmenn, osv.  Å gå lenger tilbake i tid enn 600-800 år blir nesten meningsløst, da man “bare” vil finne ut at man stort sett er i slekt med alle i Norge. Men en ting er sikkert, en vil alltid finne gode og dårlige historier om folk.